Bob Evers' Laatste Ereronde

By John Beringen

Anekdotische wetenswaardigheden over de verhalen over de jongensboekenheld Bob Evers en over de schrijver Willy van der Heide (ps. van W.H.M. van den Hout; 1915-1985).

Show description

Quick preview of Bob Evers' Laatste Ereronde PDF

Best Fiction books

The Painted Drum: A Novel (P.S.)

While a girl named Faye Travers is named upon to appraise the property of a relations in her small New Hampshire city, she is not stunned to find a forgotten cache of worthy local American artifacts. finally, the family members descends from an Indian agent who labored at the North Dakota Ojibwe reservation that's domestic to her mother's family members.

Microserfs

They're Microserfs—six code-crunching laptop whizzes who spend upward of 16 hours an afternoon "coding" and consuming "flat" meals (food which, like Kraft singles, may be handed beneath closed doorways) as they fearfully experiment corporation e mail to profit even if the good invoice goes to "flame" one in all them.

The Fifth Mountain: A Novel

Within the 9th century b. c. , the Phoenician princess Jezebel orders the execution of all of the prophets who refuse to worship the pagan god Baal. Commanded via an angel of God to escape Israel, Elijah seeks safeguard within the land of Zarephath, the place he abruptly reveals real love with a tender widow. yet this newfound rapture is to be reduce brief, and Elijah sees all of his hopes and goals irrevocably erased as he's swept right into a whirlwind of occasions that threatens his very lifestyles.

The Flaming Corsage

Relocating backward and forward among the Eighteen Eighties and 1912, this 6th novel in William Kennedy’s acclaimed Albany cycle follows the lives of Edward Daugherty, a primary iteration Irish American who will escape past Albany as a playwright, and Katrina Taylor, a stunning, seductive girl with complicated attitudes in the direction of lifestyles.

Additional info for Bob Evers' Laatste Ereronde

Show sample text content

Engeland vecht voor zijn eigen hachje. En passant zullen wij dan ook bevrijd worden. De onderduikende pupil is een ezel. Hij schaadt de Duitsers niet in het minst, - hij schaadt zichzelf. Het staat als een paal boven water - en elk goed Hollands zakenman zal u hetzelfde vertellen, dat in geval van een Engelse overwinning het juist die ingenieurs en technici met Duitse ervaring zijn, die aan bod komen. Een hoofd van een particulier bedrijf is toch niet gèk? Hij neemt liever iemand met ervaring in dienst voor hetzelfde salaris dan een ezel die vier jaar lang op zijn rug heeft gelegen, met a hundred pop van zijn oude heer in de maand. EINDE CITAAT. Opmerkingen: Bijzonder rauw is uiteraard de manier waarop wordt omgegaan met oorzaken, redenen en omstandigheden waardoor mensen (in dit geval onderduikers) geen werk konden verrichten of geen studie (meer) konden volgen. Aan de andere kant - het spijt me oprecht dat ik het moet constateren - blijkt e. e. a. geenszins achterhaald als males het huidige arbeids-ethos bekijkt waarin het eveneens niemand interesseert dat iemand buiten zijn/haar schuld kansarm is geworden op de arbeidsmarkt, waarbij bovendien in veel gevallen slechts de leeftijd als de beslissende issue wordt aangemerkt! Verder zien we in het citaat glashelder hoe op een merkwaardige manier de Zwarte Piet wordt uitgedeeld aan Engeland. In De Gil nr. 6 wordt in het artikel "Tot hoever gaan de rode legers? " omstandig uiteengezet dat de Duitse bezetting wellicht te verkiezen is boven de bevrijding door de Russen. Een citaat van een gedeelte uit het artikel: "Als uw hoop in vervulling gaat en Duitsland verliest de oorlog... Als voorts uw tweede hoop in vervulling gaat en Stalin stopt ergens ver van deze grenzen... Maak dan, als uw leven u lief is, dat ge dit land dan verlaat. Pakt uw boeltjes, liquideert uw zaken... verkoopt uw vaste goederen en smeert hem. Gaat naar Zuid-Amerika of Amerika of desnoods naar de Kongo, maar verdwijnt van de bodem van Europa vóór ge 's morgens wakker wordt van het dreunen van Stalin's tanks door uw straten. Als die dag ooit zou aanbreken, zoudt ge aan de Duitse bezetting met weemoed terugdenken als aan een gemoedelijk "bezettingsspelletje" in de huiskamer bij een kopje koffiesurrogaat. Maar Stalin zal u NIET laten leven om illegale blaadjes te drukken en aan het rode leger laten verdienen! " EINDE CITAAT. In de rubriek "De Gil-club" (= brieven van lezers) treffen we de volgende short aan: "Speciale Oorlogsverslaggeversdienst. Natte Swiebels, In dat rotkrantje van jullie, schreef je in No. three o. a. Welke Hollanders moeten er straks worden opgehangen? Volgens jullie ook diegenen die rijk zijn geworden van de weermachtsleveranties. Maar dat ben ik helemaal niet met jullie eens, immers je moet je weermacht uitmelken op een reuzemanier. Commentaar van de Gil-redactie (JB): Op dit punt in het epistel vermoeden wij dat we te doen hadden met een van het bekende soort vaderlanders dat ettelijke millioenen aan de weermacht heeft verdiend en die dat large aan het goedpraten is.

Download PDF sample

Rated 4.54 of 5 – based on 9 votes