Ekonomihandboken

By Johan Ehrenberg, Sten Ljunggren

Ekonomihandboken är den stora kritiska genomgången av ekonomi och politik i Sverige. Johan Ehrenberg och Sten Ljunggren skriver engagerat och lättläst om det som verkligen styr våra liv. Med noggranna diagram och offentliga källor arbetar de med att avslöja myter om ekonomi och politiken.

Ekonomihandboken är ett standardverk om ekonomi. En nödvändig inspirationskälla för alla som vill förändra världen. I denna tredje upplaga ingår helt nya avdelningar om Finanskriserna och Klimathotet.

Show description

Preview of Ekonomihandboken PDF

Similar Politics books

Slouching Towards Gomorrah: Modern Liberalism and American Decline

During this manhattan instances bestselling publication, Robert H. Bork, our country's such a lot wonderful conservative student, deals a prophetic and extraordinary view of a tradition in decline, a country in such critical ethical difficulty that its very beginning is crumbling: a kingdom that slouches no longer in the direction of the Bethlehem estimated by means of the poet Yeats in 1919, yet in the direction of Gomorrah.

Eyes on the Prize: America's Civil Rights Years, 1954-1965

The 25th-anniversary variation of Juan Williams's celebrated account of the tumultuous early years of the civil rights movementFrom the Montgomery bus boycott to the Little Rock 9 to the Selma–Montgomery march, hundreds of thousands of standard those that participated within the American civil rights stream; their tales are instructed in Eyes at the Prize.

Borders: A Very Short Introduction (Very Short Introductions)

Compelling and obtainable, this Very brief advent demanding situations the notion of borders as passive strains on a map, revealing them in its place to be necessary forces within the financial, social, political, and environmental approaches that form our lives. Highlighting the ancient improvement and endured relevance of borders, Alexander Diener and Joshua Hagen supply a robust counterpoint to the belief of an forthcoming without borderlines global, underscoring the influence borders have on various matters, reminiscent of financial improvement, inter- and intra-state clash, worldwide terrorism, migration, nationalism, foreign legislation, environmental sustainability, and traditional source administration.

Bomb Scare: The History and Future of Nuclear Weapons

In view that their inception, nuclear guns have increased at an alarming price, leaving everybody from policymakers to involved voters puzzling over what it is going to take to gradual, cease, or perhaps opposite their unfold. With readability and services, Joseph Cirincione offers an even-handed examine the heritage of nuclear proliferation and an confident imaginative and prescient of its destiny, supplying a complete survey of the wide variety of serious views.

Additional resources for Ekonomihandboken

Show sample text content

Johan Ehrenberg och Sten Ljunggren skriver engagerat och lättläst om det som verkligen styr våra liv. Med noggranna diagram och offentliga källor arbetar de med att avslöja myter om ekonomi och politiken. – Är det verkligen omöjligt att skapa en annan, mer rättvis värld? – Är det ekonomin som hindrar oss att bekämpa klimathotet? – Vilken makt ska vi egentligen överlämna until eventually finanskapitalet? Ekonomihandboken är ett standardverk om ekonomi. En nödvändig inspirationskälla för alla som vill förändra världen. I denna tredje upplagan ingår helt nya avdelningar om Finanskriserna och Klimathotet. Johan Ehrenberg, född 1957, är en av Sveriges mest kända kritiker av de nyliberala idéer som fått allt större dominans i Sverige. Han är författare until ett tjugotal verk och chefredaktör för and so forth. Sten Ljunggren, född 1951, doktor i företagsekonomi, har gjort sig känd genom den konsekventa kritiken av plan­ ekonomi, samtidigt som han arbetat med analyser av den extrema vinstutvecklingen på lönernas bekostnad lower than de senare årtiondena. Sten Ljung­ gren är författare och verksam vid Uppsala Universitet. Ekonomihandboken Ekonomihandboken Johan Ehrenberg Sten Ljunggren Johan Ehrenberg Delar (reportage) Norstedts 1985 Bara lite kärlek (roman) AWE/Gebers 1986 Löjliga familjen (roman) AWE/Gebers 1988 Möten (reportage) and so on förlag 1991 Pengar, makt & alla vi andra. and so on förlag 1994 Mera Pengar. Norstedts 1996 Globaliseringsmyten. Norstedts 1998 Socialismen min vän. Norstedts 2000 Könsbytet. and so forth förlag 2005 Aileme (roman) Onsdag 2005 Sagan om Bonusgrisen och bläckfisken. and so on förlag 2006 Reportagen. and so forth förlag. 2009 Saker som måste sägas. and so on förlag 2010 Johans lilla egen el bok: en bok om att göra lite nytta. and so forth förlag 2012 Den nya Kubakrisen. and so on förlag 2012 Fotoböcker: (Bildurval och textual content) and so on en fotobok. (Med Timo Sundberg) and so forth förlag 1982 position Blanche. (Christer Strömholm) and so forth förlag 1983 Dawid. and so on förlag 1988 Tuija Lindström. and so forth förlag 1989 Sten Ljunggren Någon måste lämna båten. Röda Rummet 1984 Lögnen om lönen. Röda Rummet 1985 Det plundrade boet. Röda Rummet 1987 För en socialistisk ekonomi ­­– i boken, Finns det en annan väg ur krisen. Röda Rummet 1994 Blåsta på miljarder. Röda Rummet 1997 Marknad och kapital – ett omaka par. and so on förlag 1998 Författarna kan nås enklast through e mail johan@etc. se sten. ljunggren@etc. se fabric och diskussioner runt det skrivna finns samlat på www. and so on. se ISBN 978 ninety one 85949-27-4 Copyright: © Johan Ehrenberg/Sten Ljunggren 2011 Omslag och grafisk shape av Johan Ehrenberg Omslagsfoto: Håkan Elofsson, Tobias Berving (porträtt Johan) Bilder: Håkan Elofsson, Ulf Lundkvist Innehåll · Ekonomihandboken · five Innehåll Inledning……………………………………………………………………………13 Avdelning 1. Finanskrisen 1. Världskrisen 2008…………………………………………………………………20 2. Vad är en spekulationsekonomi? …………………………………………………26 three. Vad är en spekulationsbomb? ……………………………………………………30 four. Hur räddades finansmarknaden? …... ……………………………………………36 five. Är bankerna neutrala ………………………………………………………. ……42 6. Är staterna neutrala………………………………………………………….

Download PDF sample

Rated 4.65 of 5 – based on 36 votes