Korku Kültürü: Niçin ‘Mış Gibi’ Yaşıyoruz?

By Doğan Cüceloğlu

Niçin ‘Mış Gibi' Yaşıyoruz?
Cüceloğlu'nun, ‘Mış Gibi' Yaşamlar adlı kitabının devamı…
Bir toplumda “korku kültürü” egemense, orada ne ‘gerçeğe koşulsuz saygı' vardır ne de ‘can' önemsenir. Her şeyde olduğu gibi bilimsel düşünce de gelişemez ve hayatlar ancak ‘mış gibi' yaşanır.
Doğan Cüceloğlu, oğlu Timur ve öğretmenArif'le bir Türkiye yolculuğuna çıktı. Bu yolculukta, “Niçin ‘mış gibi' yaşıyor ve bunu sürdürüyoruz?” sorusuna yanıt aradı ve ‘mış gibi'liğe neden olan durumları irdeledi.
Cüceloğlu şimdi okurlarına soruyor: Bizimle yolculuğa var mısınız? Korku kültüründen kurtulmak için üçümüz el ele verdik, aydınlığa bir adım attık; bize katılmak ister misiniz? Haydi öyleyse!..

Show description

Preview of Korku Kültürü: Niçin ‘Mış Gibi’ Yaşıyoruz? PDF

Best Psychology books

The Career Within You: How to Find the Perfect Job for Your Personality

“Wagele and Stabb are nice detectives who might help you know your ideal habitat for all you could convey to the place of work. —Chip Conley, Founder/CEO, Joie de Vivre Hospitality, and writer of Peak Employing the Enneagram character overview process, Elizabeth Wagele, writer of The Enneagram Made effortless, and profession workshop and occasions organizer Ingrid Stabb can help detect The occupation inside You.

Power: Why Some People Have It and Others Don't

“Pfeffer [blends] educational rigor and useful genius into splendidly readable textual content. The prime philosopher concerning strength, Pfeffer the following distills his knowledge into an imperative consultant. ”—Jim Collins, writer of recent York occasions bestselling writer stable to nice and the way the powerful Fall Some humans have it, and others don’t—Jeffrey Pfeffer explores why in energy.

The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma

• A big apple occasions technology Bestseller •“Packed with technology and human tales, the ebook is an excessive learn. . . . The fight and resilience of [van der Kolk’s] sufferers is especially relocating. ” —New ScientistA pioneering researcher transforms our realizing of trauma and gives a daring new paradigm for healing Trauma is a truth of existence.

Blindspots: The Many Ways We Cannot See

Sight will be so easy, so important, and so entertaining--the standard human can distinguish numerous million colours; a falcon can see a fencepost from 3 thousand yards--that we by no means cease to consider how advanced a technique it truly is and the way simply it might fail us. We by no means have as transparent and whole an image of the area round us as we predict we do.

Extra info for Korku Kültürü: Niçin ‘Mış Gibi’ Yaşıyoruz?

Show sample text content

DOĞAN CÜCELOĞLU, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra ABD’de Illinois Üniversite­ sinde Bilişsel Psikoloji (algılama, düşünme, iletişim) alanında doktorasını yapmıştır. Daha sonra Türkiye’de Hacettepe ve Boğaziçi üniversitele­ rinde görev yapan Cüceloğlu, Fulbright bursuyla bir yıl sürey­ le Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi’nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalışmalarda bulunmuştur. 1980-1996 yılları arasında ABD’de Fullerton şehrindeki Kaliforniya Eyalet Üniversitesi’nde görev yapan Cüceloğlu’nun, kırkı aşkm Türkçe ve İngilizce bilimsel makalesi yayınlanmış­ tır. 1996 yılından bu yana Türkiye’de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, anababalara ve işadamlarına yönelik seminerlere, konferanslara ve atölye çalışmalarına ağırlık vermiştir. 1990’dan bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlamaya özen gösteren Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen ki­ taplar yazmaktadır. YAZARIN TÜM KİTAPLARI Başarıya Götüren Aile •Bir Kadın Bir Ses •İçimizdeki Biz İçimizdeki Çocuk • İnsan ve Davranışı •İyi Düşün, Doğru Karar Ver •‘Keşke’siz Bir Yaşam için iletişim (iletişim Donanımları) • ‘Mış Gibi’ Yaşamlar •Savaşçı Yeniden insan insana •Yetişkin Çocuklar DOĞAN C Ü C ELO Ğ LU KORKU KÜLTÜRÜ N iç in 'M ış G ibi' Y a ş ıy o ru z ? Remzi Kitabeyi KORKU KÜLTÜRÜ / Doğan Cüceloğlu Her hakkı saklıdır. Bu yapıtın aynen ya da özet olarak hiçbir bölümü, telif hakkı sahibinin yazılı izni alınmadan kullanılamaz. Editör: Nedâ Feroğlu Kapak: DPN Çizimler: Yankı Yazgan is b n 978 - 975 - 14 - 1243-0 B İR İN C İ b a s i m : Mart, 2008 Bu kitabın basımı 50 000 adet olarak yapılmıştır. Remzi Kitabevi A. Ş. , Akmerkez E3-14, 34337 Etiler-lstanbul Tel (212) 282 2080 Faks (212) 282 20 ninety www. remzi. com. trpost@remzi. com. tr Baskı ve cilt: Remzi Kitabevi A. Ş. basım tesisleri a hundred. Yıl Matbaacılar Sitesi, 196, Bağcılar-lstanbul Gözlerimizde başlayan ve gönlümüzde süregiden bir yolculuğun anısı olarak, aslan oğlum Timur'a İÇİNDEKİLER Teşekkür.................................................................................. nine Okura Mektup....................................................................... eleven 1. Timur'un İstanbul'da İlk Günleri................................ 17 2. Levent Çarşısı'nda Bir Manzara ve Arif Bey'le Buluşma................................................. 35 three. Yolda ilk Gün................................................................. forty six four. Yaşam Alanları ve Denge............................................. fifty nine five. Varoluşta Özümsenmiş Bilgi: Farkındalık................. seventy four 6. 'Mış Gibi' Deyince.......................................................... ninety seven 7. Ortama Getirilen iletişim Bilinci................................ 119 eight. İletişim Bilincinin Gelişmiş Olması Ne Fark Yaratır?........................................................... 139 nine. iki Kültür........................................................................ 157 10. Kalıplanmak ya da Gelişmek, işte Kader Bu!

Download PDF sample

Rated 4.73 of 5 – based on 35 votes